fuzzland oprogramowanie dla firm

Nie możesz dostać gotowego programu ? 

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac, lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista   wynagrodzeń,   Płace,   Płace   i   Kadry   to   programy   płacowe   dla   małych   i   średnich   firm.   Jest też   wersja   dla   biur   rachunkowych   którą   można   zainstalować   na   5   stanowiskach.   Programy spełniają    wszystkie    wymagania    do    naliczenia,    drukowania    list    płac    i    kart    wynagrodzeń, generowania   deklaracji   PIT   11   i   PIT-4R.   W   programach   uwzględniono   kilkadziesiąt   składników płacowych.    Celem    jest    stworzenie    programu    bardzo    prostego,    intuicyjnego    w    obsłudze, mającego    duże    możliwości    kreowania    płac    w    firmie    przy    jednocześnie    bardzo    niskich kosztach   dla   firmy.    Aktualizacje   programu   są   bezpłatne   tak   jak   pomoc   przy   instalowaniu   i obsłudze programu. Program   powstaje   przy   współpracy   z   licznymi   firmami   prawnymi   i   fizycznymi   oraz   biurami rachunkowymi.   Sugestie   i   propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu.   Mamy   prawie   200   firm   o   różnych   profilach   z którymi stale współpracyjemy i kilka tysięcy użytkowników którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Programy   policzą   wynagrodzenie   pracownika   :    dla   stawki   zasadniczej,   dla   stawki   godzinowej   i od   umów   cywilnoprawnych   /umowa   zlecenie   i   umowa   o   dzieło /.    W   naliczanym   wynagrodzeniu możemy   policzyć   dodatki   płacowe   jak   :   dodatek   stażowy,   dodatek   funkcyjny,   premie   i   nagrody, dodatek    BHP,    deputat    i    wiele    innych.    W    programach    rozliczymy    wynagrodzenie    za    godziny nadliczbowe,     wynagrodzenie     za     pracę     w     nocy,     wynagrodzenie     za     urlop,     wynagrodzenie chorobowe, różne zasiłki i potrącenia z wynagrodzenia. Skł adki    ZUS,    składka    zdrowotna,    zaliczka    na    podatek.     Składki    na    ubezpieczenie    społeczne    program    naliczy    z    podziałem finansowania   przez   płatnika   i   ubezpieczonego.   Każdemu   pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i   ulgę   podatkową.   Rozliczenie wynagrodzenia   zostanie   dokonane   na   podstawie   miesięcznego   czasu   pracy   pracownika.   Wszystkie   parametry   potrzebne   do   naliczenia ZUS i PIT można samodzielnie zmieniać w panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista   płac   2016,   2017,   2018   itd ..   Podstawowymi   dokumentami   drukowanymi   przez   program   są   listy płac.   Możemy   je   drukować   w   różnych   wariantach,   decydować   jakie   elementy   wynagrodzenia   i   w jakiej    kolejności    znajdą    się    na    wydrukach.    Dzięki    kreatorowi    wydruków    stworzymy    12 dowolnych wzorów listy płac.  Listy płac można drukować z podziałem na grupy pracownicze. Karta   wynagrodzeń.    W   programach   można   utworzyć   5   wzorów   kart   wynagrodzenia.   Tworzy   się   je podobnie   jak   wzory   list   płac   przy   pomocy   kreatora.   W   każdej   karcie   podsumujemy   składniki   wynagrodzeń   i   obliczymy   średnie   wartości składników   za   okres   do   24   miesięcy.   Oprócz   standardowej   karty   możemy   utworzyć   karty   służące   do   rozliczeń   PIT,   ZUS,   czasu   pracy, wyliczeń podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.
Aktualizacja strony :  28 marzec 2018
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.

Nie możesz dostać gotowego

programu ?  

Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie  można kupić lub jest to część dużego systemu za duże pieniądze. Jeśli chcesz lepiej usprawnić i lepiej zorganizować pracę  w twojej firmie i to niewielkim kosztem zgłoś się do nas. Pomożemy.
Aktualizacja strony : 21 marzec 2018
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.
Nie musisz kupować programu do liczenia wynagrodzenia w twojej firmie. Skorzystaj z darmowego o dużych możliwościach programu Płace.
Zobacz program

Lista wynagrodzeń, kalkulator płac,

lista płac, płace i kadry.

O programach.

Lista             wynagrodzeń, Płace,    Płace    i    Kadry    to programy      płacowe      dla małych     i     średnich     firm. Jest     też     wersja     dla     biur     rachunkowych     którą     można zainstalować     na     5     stanowiskach.     Programy     spełniają wszystkie   wymagania   do   naliczenia,   drukowania   list   płac   i kart   wynagrodzeń,   generowania   deklaracji   PIT   11   i   PIT-4R. W      programach      uwzględniono      kilkadziesiąt      składników płacowych.      Celem      jest      stworzenie      programu      bardzo prostego,      intuicyjnego      w      obsłudze,      mającego      duże możliwości     kreowania     płac     w     firmie     przy     jednocześnie bardzo   niskich   kosztach   dla   firmy.    Aktualizacje   programu są    bezpłatne    tak    jak    pomoc    przy    instalowaniu    i    obsłudze programu. Program     powstaje     przy     współpracy     z     licznymi     firmami prawnymi   i   fizycznymi   oraz   biurami   rachunkowymi.   Sugestie   i propozycje   tych   firm   mają   duży   wpływ   na   rozwój   programu. Mamy   prawie   200   firm   o   różnych   profilach   z   którymi   stale współpracyjemy      i      kilka      tysięcy      użytkowników      którzy korzystają z naszych programów.

Stwórz system wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Programy            policzą w   y   n   a   g   r   o   d   z   e   n   i   e     pracownika   :    dla   stawki zasadniczej,    dla    stawki godzinowej    i    od    umów   /umowa        zlecenie        i umowa     o     dzieło /.      W n    a    l    i    c    z    a    n    y    m      wynagrodzeniu    możemy    policzyć    dodatki    płacowe    jak    : dodatek    stażowy,    dodatek    funkcyjny,    premie    i    nagrody, dodatek     BHP,     deputat     i     wiele     innych.     W     programach rozliczymy      wynagrodzenie      za      godziny      nadliczbowe, wynagrodzenie   za   pracę   w   nocy,   wynagrodzenie   za   urlop, wynagrodzenie    chorobowe,    różne    zasiłki    i    potrącenia    z wynagrodzenia. Skł adki    ZUS,    składka    zdrowotna,    zaliczka    na    podatek.   Składki    na    ubezpieczenie    społeczne    program    naliczy    z podziałem    finansowania    przez    płatnika    i    ubezpieczonego. Każdemu   pracownikowi   ustawimy   :   stawkę   podatku,   koszty   i ulgę      podatkową.      Rozliczenie      wynagrodzenia      zostanie dokonane      na      podstawie      miesięcznego      czasu      pracy pracownika.    Wszystkie    parametry    potrzebne    do    naliczenia ZUS     i     PIT     można     samodzielnie     zmieniać     w     panelu Ustawienia programu.

Wydruk list płac i kart wynagrodzeń.

Lista    płac    2016,    2017, 2018   itd ..   Podstawowymi d    o    k    u    m    e    n    t    a    m    i      drukowanymi             przez program     są     listy     płac. Możemy    je    drukować    w różnych            wariantach, decydować                  jakie elementy   wynagrodzenia   i   w   jakiej   kolejności   znajdą   się   na wydrukach.    Dzięki    kreatorowi    wydruków    stworzymy    12 dowolnych   wzorów   listy   płac.    Listy   płac   można   drukować   z podziałem na grupy pracownicze. Karta    wynagrodzeń.     W    programach    można    utworzyć    5 wzorów    kart    wynagrodzenia.    Tworzy    się    je    podobnie    jak wzory    list    płac    przy    pomocy    kreatora.    W    każdej    karcie podsumujemy    składniki    wynagrodzeń    i    obliczymy    średnie wartości    składników    za    okres    do    24    miesięcy.    Oprócz standardowej    karty    możemy    utworzyć    karty    służące    do rozliczeń     PIT,     ZUS,     czasu     pracy,     wyliczeń     podstaw wynagrodzenia urlopowego, chorobowego itd.

Informacje

Licencja i wsparcie.

Program   Lista   wynagrodzeń,    jest   programem   bezpłatnym   i można go używać bez ograniczeń do celów komercyjnych. Użytkownicy   którzy   zarejestrują   program   otrzymują   bezpłatne wsparcie     telefoniczne     i     mailowe     w     zakresie     obsługi     i konfiguracji programów.
Jak liczyć wynagrodzenie ? składki ZUS zaliczka na podatek godziny nadliczbowe godziny nocne wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy
Parametry wynagrodzenia. Parametry ZUS Parametry PIT
fuzzland oprogramowanie dla firm
Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń Zobacz przykady liczenia wynagrodzeń