Jak liczyć wynagrodzenie pracownika - przykłady.

Płace i Płace i Kadry to programy dla małych i średnich firm. Bezpłatny program Lista wynagrodzeń pozwala prowadzić jedną firmę i do 5 pracowników na jednej liście. Program Płace i Kadry jest programem płatnym w którym możemy obsługiwać do 99 firm i 99 pracowników na jednym stanowisku. Poniżej opisano jak programy liczą poszczególne składniki wynagrodzenia.

Jak liczyć wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie brutto, podstawy naliczeń. Składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Kolejność liczenia, zaokrąglenia.

Chorobowe.

Wnagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Kto płaci i jak liczyć ? Podstawa naliczenia, przykłady. Podstawy prawne.

Urlop.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.  

Godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych za które należy się wynagrodzenie …  

Godziny nocne.

Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości ...

Lista płac - wzór.

Jakie składniki wynagrodzenia powinny znaleźć się na liście płac. Wzór listy płac. Dodatkowe informacje na liście pac.

 Darmowy program Lista wynagrodzeń

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 5 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace

Program płatny /99 z/ dla małej firmy. Obsługuje do 3 firm i do 10 pracowników na jednej liście płac. 1 - stanowisko.

  Program Płace i Kadry

Program płatny  /199zł/ dla większych firm. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac. 1 - stanowisko.

 Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych

Program płatny /249 zł/ dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm  i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.

Karta wynagrodzeń.

Co powinna zawierać karta wynagrodzenia pracownika. Jakie skadniki i podsumowania. Wzór karty wynagrodzeń.

Aktualne wymiary składek. 

Stan w 2017 roku.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ WYNAGRODZENIE
 KONTAKT  KONTAKT 
Programy do liczenia wynagrodzeń pracownika.

Obejrzyj prezentację programu

1 2 3 4

Jak liczyć wynagrodzenie

pracownika - przykłady.

Płace i Płace i Kadry to programy dla małych i średnich firm. Bezpłatny program  Lista wynagrodzeń pozwala prowadzić jedną firmę i do 5 pracowników na jednej liście. Program Płace i Kadry jest programem płatnym w którym możemy obsługiwać do 99 firm i 99 pracowników na jednym stanowisku. Poniżej opisano jak programy liczą poszczególne składniki wynagrodzenia.

Jak liczyć wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie brutto, podstawy naliczeń. Składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Kolejność liczenia, zaokrąglenia.

Chorobowe.

Wnagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Kto płaci i jak liczyć ? Podstawa naliczenia, przykłady. Podstawy prawne.

Urlop.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.

Godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych za które należy się wynagrodzenie …  

Godziny nocne.

Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości ...

Lista płac - wzór.

Jakie składniki wynagrodzenia powinny znaleźć się na liście płac. Wzór listy płac. Dodatkowe informacje na liście pac.

 Darmowy program Lista 

wynagrodzeń

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 5 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace

Program płatny /99 z/ dla małej firmy. Obsługuje do 3 firm i do 10 pracowników na jednej liście płac. 1 - stanowisko.

  Program Płace i Kadry

Program płatny  /199zł/ dla większych firm. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac. 1 - stanowisko.

 Program Płace i Kadry dla biur

rachunkowych

Program płatny /249 zł/ dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm  i 99 pracowników  na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.

Aktualne wymiary składek. 

Stan w 2017 roku.

Karta wynagrodzeń.

Co powinna zawierać karta wynagrodzenia pracownika. Jakie skadniki i podsumowania. Wzór karty wynagrodzeń.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT 