Wynagrodzenie za okres choroby

Za okres choroby do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie wypłaca pracodawca. W przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, okres ten wynosi 14 dni. Za ten okres, pracownik otrzymuje 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. Za niezdolność do pracy która jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w okresie ciąży, poddaniu się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby.

 Lista wynagrodzeń

Darmowy program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 5 pracowników na jednej liście płac. Liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiek chorobowy ZUS

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm  i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur 

rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.

Zasiłek chorobowy.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego,  Dotyczy to tylko firm, które do ubezpieczenia zgłaszają nie więcej niż 20 osób. Pracownikom firm, które do ubezpieczenia zgłaszają więcej niż 20 osób, zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca i pracodawca rozlicza ten zasiłek z ZUS.

Podstawa  wymiaru wynagrodzenia chorobowego

/zasiłku chorobowego/.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za okres choroby oblicza się sumując wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy dzieląc przez 12. Jeśli pracownik nie przepracował jeszcze tego okresu to podstawę liczymy z faktycznego okresu zatrudnienia. Do ustalenia podstawy przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne / aktualnie 13,71% Informacja ZUS /.
1. Wynagrodzenie za okres choroby /zasiłku chorobowego / : wynagrodzenie za dzień choroby  =  podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego / Ilość dni wg ZUS dzienna podstawa wynagrodzenia  =  wynagrodzenie za dzień choroby x  procent wynagrodzenia za okres choroby wynagrodzenie za okres choroby  =  dzienna podstawa chorobowego  x liczba dni choroby z L4 Wynagrodzenie liczymy w następującej kolejności : wynagrodzenie za okres choroby    = (podstawa wymiaru wynag. / Ilość dni wg ZUS) x procent wynagrodzenia za okres choroby x liczba dni choroby z L4 = (1 725,80 zł / 30 dni) x 80% x  4 dni =  184,0853... = 184,09 zł /zaokr. do 0,01 zł/ 2. Potrącenie wynagrodzenia za okres choroby z wynagrodzenia brutto pracownika : potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby  =  Wynagrodzenie brutto przysługujące w miesiącu L4 /  ilość dni wg ZUS potrącenie wynagrodzenia za okres choroby  =  potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby * liczba dni choroby z L4 Potracenie liczymy w następującej kolejności : potrącenie wynagrodzenia za okres choroby  =  (podstawa wymiaru : ilość dni wg ZUS ) x liczba dni choroby z L4 = (2 000 zł : 30 dni) x 4 dni = 266,66(66) = 266,67 zł 3. Wynagrodzenia brutto po rozliczeniu L4 : wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 = 2 000 zł wynagrodzenie za okres 4 dni L4  = 184,09 zł potrącenie wynagrodzenia za okres 4 dni L4 = 266,67 zł Kwota brutto : = wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 + Wynagrodzenie za okres L4 - Potrącenie wynagrodzenia za okres L4 = 2 000 zł + 184,09 zł - 266,67 zł = 1 917,42 zł Kilka dodatkowych przykadów liczenia wynagrodzenia chorobowego. Zobacz przycisk poniżej.
Podstawy naliczeń i obliczenia składek i podatku dokonujemy w następującej kolejności : 1. Podstawa do naliczenia ubezpieczenia społecznego = 1 733,33 zł kwota brutto - wynagrodzenia za okres L4 = 1 917,42 - 184,09 = 1 733,33 zł Wynagrodzenie za okres L4 nie wchodzi do podstawy naliczenia. Składki 13,71% na ub. społeczne za pracownika z podstawy 1 733,33 zł wynoszą 237,64 zł 2. Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego = 1 679,78 zł kwota brutto - składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika = 1 917,42 - 237,64 zł = 1 679,78 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne /9% z podstawy/ = 151,18 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia /7,75% z podstawy/ = 130,18 zł 3. Podstawa do opodatkowania = 1 569 zł kwota brutto - składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika - miesięczne koszty uzyskania 1 917,42 - 237,64 - 111,25 = 1 568,53 = 1 569 zł / podstawę zaokrąglamy do 1 zł/ Wyliczony podatek = 1 569 x 18% - 46,33 /miesięczna ulga/ = 236.09 zł Zaliczka na podatek do odprowadzenia do US = 236,09 - 130,18 = 105,91 = 106 zł / zaokr. do 1 zł/ 4. Kwota netto wynagrodzenia  = 1 422,60 zł kwota brutto - składki ZUS i fundusze za pracownika - składka zdrowotna - zaliczka na podatek do odprowadzenia 1 917,42 - 237,64 - 151,18 - 106,00 = 1 422,60 zł.

Przykład 1

pracownik co miesiąc otrzymuje stałą kwotę wynagrodzenia brutto  = 2 000 zł średnia z 12 miesięcy, które pracownik przepracował = (12 x 2 000 zł) / 12 = 2 000 zł kwota składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia = 2 000 zł x 13,71% = 274,20 zł Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego = 2 000 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie za okres choroby  i jak obliczyć potracenie

wynagrodzenia za okres choroby.

Przykład 2

wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 : 2 000 zł liczba dni choroby w miesiącu z L4 : 4 dni ilość dni wg ZUS /w każdym miesiącu/ : 30 dni procent wynagrodzenia za okres choroby  : 80% podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego: 1 725,80 zł  /Przykład 1/

Co dalej ?.

Od tak wyliczonej kwoty brutto wynagrodzenia zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, fundusze, składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. / poniżej skrótowe rozliczenie wynagrodzenia /. Do rozliczenia składek i podatku, musimy jeszcze ustalić podstawy ich naliczeń.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
   ZOBACZ SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ROZLICZEŃ L4    ZOBACZ SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ROZLICZEŃ L4 Pobierz Pobierz
Lista wynagrodzeń. Pobierz darmowy program do liczenia wynagrodzeń dla małej firmy.
Programy do liczenia wynagrodzeń
Obejrzyj

Wynagrodzenie za okres

choroby

Za okres choroby do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie wypłaca pracodawca. W przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, okres ten wynosi 14 dni. Za ten okres, pracownik otrzymuje 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. Za niezdolność do pracy która jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w okresie ciąży, poddaniu się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby.

 Lista wynagrodzeń

Darmowy program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 5 pracowników na jednej liście płac. Liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiek chorobowy ZUS

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm  i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm  na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.

Zasiłek chorobowy.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego,  Dotyczy to tylko firm, które do ubezpieczenia zgłaszają nie więcej niż 20 osób. Pracownikom firm, które do ubezpieczenia zgłaszają więcej niż 20 osób, zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca i pracodawca rozlicza ten zasiłek z ZUS.

Podstawa  wymiaru

wynagrodzenia chorobowego

/zasiłku chorobowego/.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za okres choroby oblicza się sumując wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy dzieląc przez 12. Jeśli pracownik nie przepracował jeszcze tego okresu to podstawę liczymy z faktycznego okresu zatrudnienia. Do ustalenia podstawy przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne / aktualnie 13,71% Informacja ZUS /.
1. Wynagrodzenie za okres choroby /zasiłku chorobowego / : wynagrodzenie za dzień choroby  =  podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego / Ilość dni wg ZUS dzienna podstawa wynagrodzenia  =  wynagrodzenie za dzień choroby x  procent wynagrodzenia za okres choroby wynagrodzenie za okres choroby  =  dzienna podstawa chorobowego  x liczba dni choroby z L4 Wynagrodzenie liczymy w następującej kolejności : wynagrodzenie za okres choroby    = (podstawa wymiaru wynag. / Ilość dni wg ZUS) x procent wynagrodzenia za okres choroby x liczba dni choroby z L4 = (1 725,80 zł / 30 dni) x 80% x  4 dni =  184,0853... = 184,09 zł /zaokr. do 0,01 zł/ 2. Potrącenie wynagrodzenia za okres choroby z wynagrodzenia brutto pracownika : potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby  =  Wynagrodzenie brutto przysługujące w miesiącu L4 /  ilość dni wg ZUS potrącenie wynagrodzenia za okres choroby  =  potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby * liczba dni choroby z L4 Potracenie liczymy w następującej kolejności : potrącenie wynagrodzenia za okres choroby  =  (podstawa wymiaru : ilość dni wg ZUS ) x liczba dni choroby z L4 = (2 000 zł : 30 dni) x 4 dni = 266,66(66) = 266,67 zł 3. Wynagrodzenia brutto po rozliczeniu L4 : wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 = 2 000 zł wynagrodzenie za okres 4 dni L4  = 184,09 zł potrącenie wynagrodzenia za okres 4 dni L4 = 266,67 zł Kwota brutto : = wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 + Wynagrodzenie za okres L4 - Potrącenie wynagrodzenia za okres L4 = 2 000 zł + 184,09 zł - 266,67 zł = 1 917,42 zł Kilka dodatkowych przykadów liczenia wynagrodzenia chorobowego. Zobacz przycisk poniżej.
Podstawy naliczeń i obliczenia składek i podatku dokonujemy w następującej kolejności : 1. Podstawa do naliczenia ubezpieczenia społecznego = 1 733,33 zł kwota brutto - wynagrodzenia za okres L4 = 1 917,42 - 184,09 = 1 733,33 Wynagrodzenie za okres L4 nie wchodzi do podstawy naliczenia. Składki 13,71% na ub. społeczne za pracownika z podstawy 1 733,33 zł wynoszą 237,64 zł 2. Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego = 1 679,78 zł kwota brutto - składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika = 1 917,42 - 237,64 zł = 1 679,78 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne /9% z podstawy/ = 151,18 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia /7,75% z podstawy/ = 130,18 zł 3. Podstawa do opodatkowania = 1 569 zł kwota brutto - składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika - miesięczne koszty uzyskania 1 917,42 - 237,64 - 111,25 = 1 568,53 = 1 569 zł / podstawę zaokrąglamy do 1 zł/ Wyliczony podatek = 1 569 x 18% - 46,33 /miesięczna ulga/ = 236.09 zł Zaliczka na podatek do odprowadzenia do US = 236,09 - 130,18 = 105,91 = 106 zł / zaokr. do 1 zł/ 4. Kwota netto wynagrodzenia  = 1 422,60 zł kwota brutto - składki ZUS i fundusze za pracownika - składka zdrowotna - zaliczka na podatek do odprowadzenia 1 917,42 - 237,64 - 151,18 - 106,00 = 1 422,60 zł.

Przykład 1

pracownik co miesiąc otrzymuje stałą kwotę wynagrodzenia brutto  = 2 000 zł średnia z 12 miesięcy, które pracownik przepracował = (12 x 2 000 zł) / 12 = 2 000 zł kwota składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia = 2 000 zł x 13,71% = 274,20 zł Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego = 2 000 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie za okres choroby  i jak

obliczyć potracenie wynagrodzenia za okres

choroby.

Przykład 2

wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 : 2 000 zł liczba dni choroby w miesiącu z L4 : 4 dni ilość dni wg ZUS /w każdym miesiącu/ : 30 dni procent wynagrodzenia za okres choroby  : 80% podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego: 1 725,80 zł  /Przykład 1/

Co dalej ?.

Od tak wyliczonej kwoty brutto wynagrodzenia zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, fundusze, składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. / poniżej skrótowe rozliczenie wynagrodzenia /. Do rozliczenia składek i podatku, musimy jeszcze ustalić podstawy ich naliczeń.
INNE PRZYKŁADY INNE PRZYKŁADY
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT     ZOBACZ SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ROZLICZEŃ L4    ZOBACZ SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ROZLICZEŃ L4