WYNGRODZENIE ZA CZAS PRZEPRACOWANY NA L4

Dużo wątpliwości budzi naliczanie wynagrodzenia za czas przepracowany w miesiącu w którym wystąpiło zwolnienie lekarskie. Będziemy mieli tu kilka istotnych przypadków które zostaną opisane w kolejnych przykładach. Podstawą będzie przyjęcie długości miesiąca równo 30 dni i nie jest istotne ile dni ma faktycznie miesiąc : 28, 29, 30 czy 31 dni.   PRZYKŁAD 1   -   5 dni zwolnienia, miesiąc ma 30 dni ilość dni zwolnienia L4 : 5 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł   stawka dzienna = 1 5000 zł : 30 dni = 50 zł potrącenie wynagrodzenia = 50 zł x 5 dni = 250 zł, wynagrodzenie za czas przepracowany = 1 500 zł - 250 zł = 1 250 zł. Z obliczenia wynika, że za 25 dni pracy, pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden dzień (1 250 zł : 25 dni = 50 zł) jak kwota zmniejszenia jego płacy o 5 dni L4 wynosząca też 50 zł za każdy dzień. ale   PRZYKŁAD 2   -   25 dni zwolnienia, miesiąc ma 28 dni ilość dni zwolnienia L4 : 25  płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500 zł : 30 dni = 50 zł   (faktycznie : 1 500 zł / 28 = 53,57 zł) potrącenie wynagrodzenia = 50 zł x 25 dni = 1 250 zł, wynagrodzenie za czas przepracowany = 1 500 zł - 1 250 zł = 250,00 zł. Z obliczenia wynika, że za 3 dni pracy, pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden dzień (250 zł : 3 dni = 83,33 zł) niż kwota zmniejszenia jego płacy o 25 dni L4 - 50 zł za każdy dzień.   PRZYKŁAD  3   -   30 dni zwolnienia, miesiąc ma 31 dni i jeden dzień pracownik pracował ilość dni zwolnienia L4 : 30 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500,00 zł : 30 dni (a nie przez 31) = 50 zł  (faktycznie : 1 500 zł / 31 = 48,39 zł) potrącenie wynagrodzenia = 50 zł x 30 dni = 1 500 zł, wynagrodzenie za czas przepracowany = 1 500 zł - 1 500 zł = 0 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, że w danym miesiącu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za czas przepracowany, mimo że przepracował 1 dzień. Potwierdziło to Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w 2004 roku. Stwierdzono, że taki sposób wyliczenia wynagrodzenia za przepracowany jeden dzień w miesiącu liczącym 31 dni, z których 30 dni pracownik był na L4, jest prawidłowy. Wynika to z ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.) która to przyjmuje 30 dni jako średnionej liczby dni kalendarzowych w miesiącu. Dlatego zawsze w miesiącach liczących 31 dni wystąpi brak zapłaty za dzień pracy przy chorobie trwającej 30 dni oraz nadpłata w lutym (liczącym 28 albo 29 dni). W sytuacji  gdy pracownik przebywa przez wszystkie dni miesiąca na zwolnieniu L4, nie oblicza się wynagrodzenia za czas przepracowany. Sposób wyliczenia wynagrodzenia  dotyczy wyłącznie sytuacji, w których pracownik przepracuje część miesiąca.   PRZYKŁAD 4   -   31 dni zwolnienia, miesiąc ma 31 dni ilość dni zwolnienia L4 : 31 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500,00 zł : 30 dni (a nie przez 31) = 50,00 zł  (faktycznie : 1 500 zł / 31 = 48,39 zł) potrącenie wynagrodzenia = 50,00 zł x 31 dni = 1 550,00 zł, wynagrodzenie za “czas przepracowany” = 1 500,00 zł - 1 550,00 zł = - 50,00 zł. W takim przypadku nie liczymy wynagrodzenia za czas przepracowany. Będzie ono wynosiło 0 zł.   PRZYKŁAD 5   -   28 dni zwolnienia, miesiąc ma 28 dni W sytuacji gdy pracownik przez cały 28-dniowy miesiąc nie świadczy pracy, nie stosujemy zasad zawartych w rozporządzeniu, bowiem dotyczy ono jedynie sytuacji, gdy ustala się pensję za czas przepracowany. ilość dni zwolnienia L4 : 28 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500,00 zł : 30 dni (a nie przez 28) = 50,00 zł  - faktycznie : 1 500 zł / 28 = 53,57 potrącenie wynagrodzenia = 50,00 zł x 28 dni = 1 400,00 zł, wynagrodzenie za “czas przepracowany” = 1 500,00 zł - 1 400,00 zł = + 100,00 zł. W takim przypadku, tak jak w przykładzie 4, pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za czas przepracowany w wysokości 100 zł które wynika z obliczeń, gdyż faktycznie w tym miesiącu nie przepracował żadnego dnia. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.).
WRÓĆ WRÓĆ

 Lista wynagrodzeń

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmy i do 3 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur

rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?

WYNGRODZENIE ZA CZAS

PRZEPRACOWANY NA L4

Dużo wątpliwości budzi naliczanie wynagrodzenia za czas przepracowany w miesiącu w którym wystąpiło zwolnienie lekarskie. Będziemy mieli tu kilka istotnych przypadków które zostaną opisane w kolejnych przykładach. Podstawą będzie przyjęcie długości miesiąca równo 30 dni i nie jest istotne ile dni ma faktycznie miesiąc : 28, 29, 30 czy 31 dni.   PRZYKŁAD 1   -   5 dni zwolnienia, miesiąc ma 30 dni ilość dni zwolnienia L4 : 5 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł   stawka dzienna = 1 5000 zł : 30 dni = 50 zł potrącenie wynagrodzenia = 50 zł x 5 dni = 250 zł, wynagrodzenie za czas przepracowany = 1 500 zł - 250 zł = 1 250 zł. Z obliczenia wynika, że za 25 dni pracy, pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden dzień (1 250 zł : 25 dni = 50 zł) jak kwota zmniejszenia jego płacy o 5 dni L4 wynosząca też 50 zł za każdy dzień. ale   PRZYKŁAD 2   -   25 dni zwolnienia, miesiąc ma 28 dni ilość dni zwolnienia L4 : 25  płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500 zł : 30 dni = 50 zł   (faktycznie : 1 500 zł / 28 = 53,57 zł) potrącenie wynagrodzenia = 50 zł x 25 dni = 1 250 zł, wynagrodzenie za czas przepracowany = 1 500 zł - 1 250 zł = 250,00 zł. Z obliczenia wynika, że za 3 dni pracy, pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden dzień (250 zł : 3 dni = 83,33 zł) niż kwota zmniejszenia jego płacy o 25 dni L4 - 50 zł za każdy dzień.   PRZYKŁAD  3   -   30 dni zwolnienia, miesiąc ma 31 dni i jeden dzień pracownik pracował ilość dni zwolnienia L4 : 30 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500,00 zł : 30 dni (a nie przez 31) = 50 zł  (faktycznie : 1 500 zł / 31 = 48,39 zł) potrącenie wynagrodzenia = 50 zł x 30 dni = 1 500 zł, wynagrodzenie za czas przepracowany = 1 500 zł - 1 500 zł = 0 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, że w danym miesiącu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za czas przepracowany, mimo że przepracował 1 dzień. Potwierdziło to Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w 2004 roku. Stwierdzono, że taki sposób wyliczenia wynagrodzenia za przepracowany jeden dzień w miesiącu liczącym 31 dni, z których 30 dni pracownik był na L4, jest prawidłowy. Wynika to z ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.) która to przyjmuje 30 dni jako średnionej liczby dni kalendarzowych w miesiącu. Dlatego zawsze w miesiącach liczących 31 dni wystąpi brak zapłaty za dzień pracy przy chorobie trwającej 30 dni oraz nadpłata w lutym (liczącym 28 albo 29 dni). W sytuacji  gdy pracownik przebywa przez wszystkie dni miesiąca na zwolnieniu L4, nie oblicza się wynagrodzenia za czas przepracowany. Sposób wyliczenia wynagrodzenia  dotyczy wyłącznie sytuacji, w których pracownik przepracuje część miesiąca.   PRZYKŁAD 4   -   31 dni zwolnienia, miesiąc ma 31 dni ilość dni zwolnienia L4 : 31 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500,00 zł : 30 dni (a nie przez 31) = 50,00 zł  (faktycznie : 1 500 zł / 31 = 48,39 zł) potrącenie wynagrodzenia = 50,00 zł x 31 dni = 1 550,00 zł, wynagrodzenie za “czas przepracowany” = 1 500,00 zł - 1 550,00 zł = - 50,00 zł. W takim przypadku nie liczymy wynagrodzenia za czas przepracowany. Będzie ono wynosiło 0 zł.   PRZYKŁAD 5   -   28 dni zwolnienia, miesiąc ma 28 dni W sytuacji gdy pracownik przez cały 28-dniowy miesiąc nie świadczy pracy, nie stosujemy zasad zawartych w rozporządzeniu, bowiem dotyczy ono jedynie sytuacji, gdy ustala się pensję za czas przepracowany. ilość dni zwolnienia L4 : 28 płaca zasadnicza w stałej stawce : 1 500 zł. stawka dzienna = 1 500,00 zł : 30 dni (a nie przez 28) = 50,00 zł  - faktycznie : 1 500 zł / 28 = 53,57 potrącenie wynagrodzenia = 50,00 zł x 28 dni = 1 400,00 zł, wynagrodzenie za “czas przepracowany” = 1 500,00 zł - 1 400,00 zł = + 100,00 zł. W takim przypadku, tak jak w przykładzie 4, pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za czas przepracowany w wysokości 100 zł które wynika z obliczeń, gdyż faktycznie w tym miesiącu nie przepracował żadnego dnia. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.).
WRÓĆ WRÓĆ