Praca w porze nocnej.

Za pracę w porze nocnej, pracownik otrzymuje dodatek do każdej godziny przepracowanej w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej  liczonej od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nocne ? Przykład. Liczba godzin roboczych w miesiącu : 160 Liczba godzin przepracowanych w nocy : 10 Minimalne wynagrodzenie za pracę : 1 850 zł  / w 2016 roku / Stawka za godzinę z minimalnego wynagrodzenia = 1 850 zł / 160 godz. =  11 zł 56 gr Dodatek do jednej godz. przepracowanej w porze nocnej = 11 zł 56 gr. x 20% = 2 zł 31 gr. Dodatek za pracę w nocy = 10 godz. x 2 zł 31 gr. = 23 zł 10 gr Pracownikowi przysługuje dodatek 23 zł 10 gr za pracę w godzinach nocnych.

 Program Lista wynagrodzeń

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 10 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
Jeśli praca w porze nocnej jest też pracą w godzinach nadliczbowych to pracownikowi prócz normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje też dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Kodeks pracy. Art. 151 7 . § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. § 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Art. 151 8 . § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. § 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Ile godzin nocnych ? Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Art. 151 7 .  § 3.  Kodeksu Pracy.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT  Pobierz Pobierz
Lista wynagrodzeń. Pobierz darmowy program do liczenia wynagrodzeń dla małej firmy.

Praca w porze nocnej.

Za pracę w porze nocnej, pracownik otrzymuje dodatek do każdej godziny przepracowanej w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej  liczonej od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nocne ? Przykład. Liczba godzin roboczych w miesiącu : 160 Liczba godzin przepracowanych w nocy : 10 Minimalne wynagrodzenie za pracę : 1 850 zł  / w 2016 roku / Stawka za godzinę z minimalnego wynagrodzenia = 1 850 zł / 160 godz. =  11 zł 56 gr Dodatek do jednej godz. przepracowanej w porze nocnej = 11 zł 56 gr. x 20% = 2 zł 31 gr. Dodatek za pracę w nocy = 10 godz. x 2 zł 31 gr. = 23 zł 10 gr Pracownikowi przysługuje dodatek 23 zł 10 gr za pracę w godzinach nocnych.

 Program Lista wynagrodzeń

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 10 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
Jeśli praca w porze nocnej jest też pracą w godzinach nadliczbowych to pracownikowi prócz normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje też dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Kodeks pracy. Art. 151 7 . § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. § 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Art. 151 8 . § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. § 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Ile godzin nocnych ? Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Art. 151 7 .  § 3.  Kodeksu Pracy.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT 
Programy do liczenia wynagrodzeń
Obejrzyj